Fitness

Ordinær generalforsamling 
i Tjørring Idrætsforening

Onsdag d. 26. februar 2020 kl. 19:00
på First Floor i Nordvest Hallen 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetæller

2. Beretning fra fællesformand (skriftligt)

3. Aflæggelse af regnskab fra hovedbestyrelses kassereren

4. Behandling af indkomne forslag

5. Hovedbestyrelsen foreslår nyt punkt til vedtægter

§ 7A Vedtægter i de enkelte afdelinger (nyt punkt)
Vedtægter i de enkelte afdelinger følger som udgangspunkt vedtægterne for hovedbestyrelsen i Tjørring Idrætsforening (TIF). Vedtægter i afdelinger må ikke være i strid med vedtægterne for hovedbestyrelsen i TIF. Såfremt en afdeling ønsker at ændre vedtægterne for afdelingen, skal ændringen godkendes af hovedbestyrelsen i TIF.

6. Valg i henhold til lovene af fællesformand

7. Valg af næstformand

8. Valg af revisor og revisorsuppleanter

9. Uddeling af hæderspokaler

10. Eventuelt


Efterfølgende afholder de enkelte afdelinger generalforsamling.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forretningsudvalget

Peter Nowack
Profil Optik Wichmann - SKILT
Bil-Butikken - ANNONCE
Brøchners Biler - SKILT
A-tex - SKILT
Brøndums - SKILT+ANN
Lund&Erichsen - SKILT
Løvstad - ANNONCE
Partner Revision - SKILT+ANN
Blicher - SKILT+ANN
Brdr. Thalund - SKILT
Nyt Syn Herning - ANNONCE
Gunnar Kristensen - ANNONCE
Pladesmed Rasmussen - ANNONCE
Skoda Herning
Simonsen A/S - SKILT
Kaj M Byg - SKILT
VW Herning
Henning Jørgensen Cykler
Spar Nord - ANNONCE
Handelsbanken - SKILT+ANN
Lund & Christiansen - SKILT+ANN
Vestjysk Bank - SKILT


Gilmosevej 18 - 7400 Herning - Tlf. 97 26 89 89 - Mail - Halinspektør Bjarne Pedersen - Mail - Find os på krak
Hjemmeside CMS: Eventa.dk