Fitness









Nordvest Hallens personale





Hal inspektør   Hal assistent
Bjarne Pedersen
  Jette Borup
Mobil: 20 33 49 89   Mobil: 
Mail: info@nordvesthallen.dk
   

 
     
     
     
Hal assistent
 
Else Grysbæk
 
Mobil: 29 42 00 73
 
     

 
Brdr. Thalund - SKILT
Løvstad - ANNONCE
Handelsbanken - SKILT+ANN
Brøchners Biler - SKILT
Skoda Herning
Lund & Christiansen - SKILT+ANN
A-tex - SKILT
Lund&Erichsen - SKILT
Spar Nord - ANNONCE
Kaj M Byg - SKILT
Gunnar Kristensen - ANNONCE
Nermi Electronic - SKILT+ANN
Blicher - SKILT+ANN
Nyt Syn Herning - ANNONCE
Henning Jørgensen Cykler
Partner Revision - SKILT+ANN
Bil-Butikken - ANNONCE
Profil Optik Wichmann - SKILT
VW Herning
Brøndums - SKILT+ANN
Vestjysk Bank - SKILT
Pladesmed Rasmussen - ANNONCE
Simonsen A/S - SKILT
Gilmosevej 18 - 7400 Herning - Tlf. 97 26 89 89 - Mail - Halinspektør Bjarne Pedersen - Mail - Find os på krak
Hjemmeside CMS: Eventa.dk